نظرسنجی نظرسنجی

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 26 خرداد 1398
 • EN
منو

  نظرسنجی
  اطلاعات شخصي
  جنسيت  :
  مرد زن
  سن : 
  ميزان تحصيلات : 

  کیفیت خدمات سازمان نقشه برداری کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

  زمان دسترسی به اطلاعات پیش بینی ایستگاه جزر و مدی را چگونه ارزیابی می کنید؟

  سرعت دسترسی به قسمت های مختلف اطلاعات جزر و مدی را چگونه ارزیابی می کنید؟

  ارسال


  5.3.5.0
  V5.3.5.0