پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398
 • EN
منو

  اداره عملیات ناوبری و تجهیزات

   این اداره مسئول نگهداری از تجهیزات هیدروگرافی است.
   

          فعالیت­های این اداره به اختصار شامل موارد زیر است:

  1-   نظارت بر عملیات نگهداری و تجهیز شناورهای سازمان

  2-   نظارت بر عملیات راهبری شناورهای سازمان

  3-   کنترل تجهیزات ناوبری و هیدروگرافی

  4-   کنترل تعمیرات دوره ای و غیر دوره­ای شناورهای سازمان

  5-   گزارش­های فنی لازم در خصوص وضعیت موجود و نواقص ناوگان دریایی سازمان

  6-   تست و کالیبراسیون دوره­ای تجهیزات                                               


  5.3.5.0
  V5.3.5.0